JIAは必要に応じて復興支援に協力する旨の申し入れを行ないました。
午前静岡地域会の鳥居久保会長、清峰芳会員と本部から災害対策委員会庫川委員長、原田事務局員が静岡県危機管理局及び県民部建築住宅局を訪れて、県内の被災状況の聞き取りを行うとともに、JIAは必要に応じて復興支援に協力する旨の申し入れを行ないました。


石垣崩壊
焼津市-1
焼津市-2